VILTSPÅRKURSER 2016

VILTSPÅR KURS NYBÖRJARE VÅREN 2016

SOFIA ENARSSON MED ASTOR SAMT MONICA WETTERBRANDT MED ASTON

AVSLUTNING FÖR NYBÖRJAR GRUPPEN HÖSTEN 2016

MED RIKTIGT DÅLIGT VÄDER

FRÅN VÄNSTER NICLAS TENN MED ASTOR,

SUSANNE BLIXT OCH HÅKAN ERIKSSON

NÅGRA DELTAGARE ÄR TYVÄRR EJ MED PÅ BILDEN

BILDER  FRÅN KURSEN